Rekenmodule meststoffen

Alle Huma Gro producten bevatten unieke MCT dragers. Hierdoor zijn alle producen veel effectiever dan andere producten. Dit document geeft uitleg en voorbeelden over hoeveelheden voor meststoffen met MCT technologie kunnen worden uitgerekend. Ook staat hier met voorbeelden uitgelegd hoe er een kostenbesparing kan worden gerealiseerd t.o.v. meststoffen van andere producenten.

Vervang hoeveelheden berekenen

Wanneer er van een gewas bekend is hoeveel kg pure meststof is  toegepast in een seizoen kan er worden uitgerekend hoeveel liter Huma Gro moet worden ingezet gedurende de teelt om dit te vervangen. Hiervoor moet de efficiëntie factor worden gehanteerd.

De exacte efficiëntie factor kan verschillen per fabrikant. Maar in veruit de meeste gevallen kloppen deze waardes.


Voorbeeld 1

Een teler past wekelijks 10L N28 toe als bladmeststof met een soortelijk gewicht van 1.20 KG/L.

0.28 * 1.20 = 0.33KG pure N per liter. 0.33*10 = 3.36L pure stikstof per hectare.

Super Nitro: 0.30*1.20 = 0.36 pure N per liter. Met een gemiddelde efficiëntie factor van 4 staat dit gelijk aan 1.44KG pure N van de andere fabrikant (0.36 *4 = 1.44).

Er is 2.3L Super Nitro nodig om de 10L toepassing van de andere fabrikant te vervangen. (3.36/1.44=2.3).

Een simpele manier waarbij grofweg dezelfde uitkomst word berekend is 10/4=2.5. Dit kan echter alleen wanneer de hoeveelheid pure N per liter grofweg overeen komt.


Economisch voordeel

Stel dat bladmeststof N €1.50/L kost komt dit neer op 10*1.50=€15/hectare.

Super Nitro kost €5/L, dit komt neer op 2.5*5 = €12.50/hectare.

De teler bespaart in dit geval €2,50 per hectare, per week.

 

Opmerkingen

Bladbemesting is een zeer effectieve methode voor het leveren van voeding aan gewassen, maar is gelimiteerd door de hoeveelheid voeding die per toepassing geleverd kan worden. Daarnaast kan de uiteindelijke opneembaarheid ook door weersomstandigheden beïnvloedt worden. Een extreem lage temperatuur remt het vermogen van de plant om voeding op te nemen. Dit doet zich ook voor bij extreem hoge temperaturen. Dit gaat ten koste van de efficiëntie factor.

·         Super Nitro blad toepassing. Maximaal met 3-4% concentratie toepassen en niet meer. Voorbeeld; 3L per 100L tankvloeistof voor een hectare.

·         Super Phos blad toepassing. Maximaal met 1-2% concentratie toepassen en niet meer.

·         Super Potassium (kali) blad toepassing. Maximaal met 1-2% concentratie toepassen en niet meer.

·         Bij gewassen jonger dan 25 dagen raden wij aan om de bespuiting op 50% van de normaal geadviseerde hoeveelheid uit te voeren.

Soortelijk gewicht macro meststoffen

Product

Analysis

Density

Expected Units

Effective Units Delivered per L

Efficiency Factor

Super Nitro

30-0-0

1.2 kg/L

.36 kg N/L

0.8 kg N/L

2.25

Super Phos

0-50-0

1.5

.75 kg P2O5 /L

4.5 kg P2O5 / L

6

Super K

0-0-40

1.35

.54 kg K2O

2.16 kg K2O

4