Moduł obliczania nawozów

Wszystkie produkty Huma Gro zawierają unikalne nośniki MCT. Dzięki temu wszystkie produkty są znacznie skuteczniejsze od innych. Niniejszy dokument zawiera wyjaśnienia i przykłady ilości nawozów w technologii MCT. Podaje również przykłady, w jaki sposób można zaoszczędzić na nawozach innych producentów.

Obliczanie ilości zamiennych

Gdy wiadomo, ile kilogramów czystego nawozu zastosowano w danej uprawie w danym sezonie, można obliczyć, ile litrów Huma Gro należy użyć podczas uprawy, aby go zastąpić. W tym celu należy zastosować współczynnik efektywności.

Dokładny współczynnik efektywności może się różnić w zależności od producenta. Jednak w zdecydowanej większości przypadków wartości te są prawidłowe.


Przykład 1

Hodowca stosuje 10 l N28 tygodniowo jako nawóz dolistny o ciężarze właściwym 1,20 KG/L.

0,28 * 1,20 = 0,33KG czystego azotu na litr. 0,33*10 = 3,36L czystego azotu na hektar.

Super Nitro: 0,30*1,20 = 0,36 czystego N na litr. Przy średnim współczynniku sprawności wynoszącym 4, odpowiada to 1,44 kg czystego N od innego producenta (0,36 *4 = 1,44).

Do zastąpienia 10 litrów Super Nitro innego producenta potrzeba 2,3 litra. (3.36/1.44=2.3).

Prostym sposobem na obliczenie mniej więcej tego samego wyniku jest 10/4=2,5. Jest to jednak możliwe tylko wtedy, gdy ilość czystego N na litr jest mniej więcej taka sama.


Przewaga ekonomiczna

Przyjmując, że koszt nawozu dolistnego N wynosi 1,50 €/L, daje to 10*1,50=15 €/hektar.

Super Nitro kosztuje 5 €/L, co daje 2,5*5 = 12,50 €/hektar.

W takim przypadku plantator oszczędza 2,50 euro na hektarze, tygodniowo.

 

Uwagi

Opryskiwanie dolistne jest bardzo skuteczną metodą dostarczania składników odżywczych roślinom uprawnym, ale jest ograniczone ilością składników odżywczych, które można dostarczyć podczas jednej aplikacji. Ponadto na ostateczny pobór mogą wpływać warunki pogodowe. Bardzo niska temperatura ogranicza zdolność rośliny do przyswajania składników odżywczych. Dzieje się tak również w bardzo wysokich temperaturach. Odbywa się to kosztem współczynnika efektywności.

- Stosowanie Super Nitro na liście. Stosować maksymalnie 3-4% stężenie, nie więcej. Przykład: 3L na 100L cieczy roboczej na jeden hektar.

- Zastosowanie Super Phos na liście. Stosować maksymalnie 1-2% stężenie, nie więcej.

- Super Potas (potaż) stosowany dolistnie. Stosować maksymalnie 1-2% stężenie, nie więcej.

- W przypadku upraw młodszych niż 25 dni zaleca się opryskiwanie 50% zwykle zalecanej dawki.

Ciężar właściwy nawozów wieloskładnikowych

Produkt

Analiza

Gęstość

Oczekiwane jednostki

Efektywna liczba jednostek dostarczonych na L

Współczynnik efektywności

Super Nitro

30-0-0

1,2 kg/l

.36 kg N/L

0,8 kg N/L

2.25

Super Phos

0-50-0

1.5

.75 kg P2O5 /L

4,5 kg P2O5 / L

6

Super K

0-0-40

1.35

.54 kg K2O

2,16 kg K2O

4