O zakładzie SB Soli

Niezależnie wybieramy i importujemy najlepsze produkty, które przyczyniają się do rozwoju zdrowych, odpornych i opłacalnych upraw. Często są to produkty o unikalnych właściwościach technologicznych, które przynoszą korzyści hodowcy. W większości przypadków współpracujemy ze średniej wielkości producentami (często firmami rodzinnymi), którzy specjalizują się w produktach ekologicznych. 

Przedsiębiorstwo rodzinne

SB Soli Plant BV to firma należąca do rodziny Smit z Andijk. Obecnie w skład kierownictwa wchodzą Arjen Smit, Rob Smit i Harm Smit. Nasza wiedza na temat sektora rolniczego i ogrodniczego pochodzi bezpośrednio z własnego doświadczenia. Od lat kilka pokoleń w naszej firmie rodzinnej poświęca się uprawie i hodowli szalotki, cebuli i innych roślin.

Nasza historia

Rolnicy i ogrodnicy na całym świecie stoją przed poważnym wyzwaniem, jakim jest zapewnienie wyżywienia stale rosnącej liczbie ludności świata. Jednocześnie potrzeba jak najmniejszego obciążania środowiska jest większa niż kiedykolwiek. W naszej własnej firmie zajmującej się uprawą roślin od dawna pracujemy z produktami ekologicznymi. W ostatnich latach zaangażowaliśmy się w rozwój rynku biostymulantów. W tym okresie regularnie stykaliśmy się także z innymi mocnymi produktami. Produkty, o których wiemy, że również w Europie Zachodniej są przydatne dla sektora rolniczego i prowadzą do zrównoważonego rozwoju. Dlatego też postawiliśmy sobie za cel zapewnienie plantatorom możliwości korzystania z tych produktów również tutaj.

Wartość dodana

Ponieważ nie prowadzimy własnej produkcji, nie jesteśmy uzależnieni od wewnętrznego rozwoju produktów. Dzięki temu możemy stosować najbardziej wydajne produkty dla każdego zastosowania i każdej uprawy. Dzięki temu można uzyskać wyższy zwrot z inwestycji.