Technologia Phycotec

Naturalna technologia dla Twoich upraw

Technologia Phycotec składa się z naturalnych składników, których zadaniem jest optymalizacja składników pokarmowych dostarczanych do upraw. W jego skład wchodzą nawozy płynne o wysokiej przyswajalności i skuteczności dzięki dodatkowi enzymatycznych i fizjologicznych aktywatorów naturalnie występujących hormonów roślinnych.

Wartość dodana technologii Phycotec polega na zrównoważeniu i poprawie procesów fizjologicznych i hormonów roślin. Wraz z poprawą wchłaniania składników odżywczych ma wartość dodaną już odpierwszego oprysku.

Technologia Phycotec jest produktem pochodzenia naturalnego, odpowiadającym na naturalne potrzeby roślin, gleby i mikrobiologii.

Potencjał systemu Phycotec

Koncentrat Phycotec zawiera dużą ilość kompleksowych składników aktywnych ważnych dla roślin. Każda grupa substancji wnosi swój wkład w stymulację upraw i gleby.

Substancje czynne składają się ze starannie dobranej kompozycji enzymów, witamin, polisacharydów, plyamin i aktywatorów naturalnie występujących fitohormonów. Substancje te mają wysoką wartość dodaną dla upraw i nie są zwykle stosowane w nawozach.