Refleksja nad produktem Boramol

Mikroelementy odgrywają istotną rolę w odżywianiu roślin. Choć ich zastosowanie jest dość niewielkie w porównaniu z takimi składnikami pokarmowymi jak: azot, fosfor i potas, to ich brak ostatecznie skutkuje niższymi plonami. W tym artykule omówimy znaczenie mikroelementów boru i molibdenu. Chociaż tym dwóm mikroelementom zawsze przypisywano ważną wartość w kwitnieniu i zapylaniu, ich rola wykracza daleko poza to tylko w tej fazie.

Znaczenie pierwiastka bor w żywieniu roślin

Bor jest jednym z najważniejszych mikroelementów dla roślin. Związane jest to z budową ściany komórkowej i zagospodarowaniem fotosymilatów (cukrów i węglowodanów) produkowanych przez roślinę uprawną.

Jego zastosowanie wiąże się również z zabiegami wapniowymi, ponieważ oba pierwiastki są bezpośrednio ważne dla ścian komórkowych. Właściwie można powiedzieć, że jeden element to cegła, a drugi to cement, który ostatecznie buduje konstrukcję zakładu.

Funkcje boru w roślinie

 • Bor jest zaangażowany w produkcję białek i mobilność cukrów i węglowodanów.
 • Wpływa na aktywność produkcji i regulacji hormonów.
 • Pomaga w tworzeniu ściany komórkowej.
 • Poprawia transport wapnia.  

Znaczenie pierwiastka molibdenu w żywieniu roślin

Molibden jest kolejnym niezbędnym mikroelementem dla roślin. Wartość tego pierwiastka polega na dużej jego mobilności w roślinie w przeciwieństwie do innych mikroelementów.

Aktywność molibdenu nie jest zbyt duża w roślinie, ale jest niezbędna. Chociaż bor ma bezpośredni wpływ na kwitnienie roślin i produkcję cukru. Czy molibden działa poprzez wykonywanie podstawowych funkcji. Na przykład bierze udział w reakcjach redoks i aktywności enzymatycznej, jak np. w prawidłowej asymilacji azotu w postaci azotanów. Jest ona znana również jako reduktaza azotanowa.     

Funkcje molibdenu w roślinach

 • Bierze udział w wiązaniu azotu.
 • Molibden jest ważnym składnikiem dwóch enzymów, które przekształcają azotany w azotyny, a następnie przekształcają je w amoniak. Jego brak uniemożliwia prawidłową przemianę azotu w aminokwasy.

Boramol: bor i molibden z induktorami auksyn i cytokinin.

Znaczenie boru i molibdenu w rolnictwie jest tak fundamentalne, że nasz partner Agran Liquid Technologies wprowadził na rynek produkt Boramol. Jest to produkt, w którym idealny stosunek boru i molibdenu został sformułowany w oparciu o sprawdzoną technologię Phycotec.

Wartością dodaną Boramolu w stosunku do innych produktów jest to, że zawiera on induktory auksyn i cytokinin pochodzenia naturalnego. Pozwala to na dodatkową reakcję na fazę kwitnienia i zapylania roślin.

Korzyści wynikające ze stosowania Boramolu to.

 • Optymalny stosunek mikroelementów boru i molibdenu wspierający aktywność pyłkową i wszystkie procesy związane z nawożeniem
 • Zawiera naturalne induktory fitohormonów, które współpracują z mikroelementami w celu optymalizacji etapów fizjologicznych.
 • Zwiększa mobilność cukrów od źródeł produkcji (liście i łodygi) do zlewów (kwiaty, owoce i korzenie).
 • Oferuje skoncentrowaną formułę, która szybko koryguje niedobory tych dwóch mikroelementów.
 • Bardzo dobrze nadaje się do stosowania dolistnego ze względu na swoje pH.

Kliknij na poniższy link, aby uzyskać więcej informacji na temat tego produktu.

Boramol - SB Soliplant BV