Fertil Humus

Over Fertil Humus

Fertil Humus is een vloeibare oplossing met Huma Gro’s exclusieve Micro Carbon Technology, gericht op het verbeteren van de afbraak van vers organisch materiaal, het beheersen van mineralisatie en humusvorming.

Het stimuleert de activiteit van inheemse bacteriën in de bodem die ingrijpen in de vorming van compost en humus.

De toepassing van Fertil Humus wordt aanbevolen onder de volgende criteria:

  • Beperking van bodems waar sprake is van zouten, zware metalen of verminderde wortelgroei.
  • Door plantenresten in de bodem op te nemen of organisch materiaal af te breken, het mineralisatieproces en de uiteindelijke kwaliteit ervan te beheersen.
  • In vermoeide bodems met een verminderde microbiologische fauna of bij opname van een levend wezen met een synergetisch effect op de wortels (mycorrhizae, trichodermen, nitrificerende bacteriën, enz.).
  • In bodems met een laag vocht- en nutriëntenretentievermogen of in de momenten van grondvoorbereiding voor het planten.