Hoe gewassen profiteren van ALBIT® door minder last te hebben van herbicide stress.

Hoe gewassen profiteren van ALBIT® door minder last te hebben van herbicide en insecticide stress.

Het is algemeen bekend dat de toepassing van chemische gewasbescherming stress geeft aan het gewas. In de praktijk uit dit zich vaak als groeistop van enkele dagen. Hoewel in sommige gevallen, met name bij herbiciden de schade ook zichtbaar is aan het gewas. Bijvoorbeeld door het geel kleuren van de randen aan het blad. Deze groeistop heeft in de meeste gevallen een direct effect op de opbrengst. Het is dan ook niet verwonderlijk dat in veel proeven het object zonder bespuitingen als hoogste scoort.

Door ALBIT® toe te voegen aan het GBM mengsel vermindert u de kans op schade van de bespuiting. Doordat ALBIT® niet alleen zeer effectief is , maar ook uiterst betaalbaar is dit een zeer rendabele toepassing. De informatie hieronder is bedoeld om een duidelijker beeld te geven van de toegevoegde waarde.

De invloed van herbicide op het chlorofyl gehalte


Onderlinge verschillen per gewas

Niet ieder gewas ervaart een zelfde niveau van stress, dit is afhankelijk van vele factoren. Hetzelfde geldt dat ALBIT® niet bij ieder gewas een even grote bijdrage levert aan het verbeteren van de tolerantie.


 

Ook insecticide geeft groeischade

Ook het remmende effect van insecticide op planten kan niet onderschat worden. Door de jaren heen is het effect van ALBIT® in combinatie met diverse werkzame stoffen onderzocht (o.a. midacloprid, alpha-cypermethrin, beta-cypermethrin, deltamethrin, dimethoate, difenoconazole, carbofuran, lambda-cyhalothrin, malathion, tebuconazole, thiamethoxam, fipronil, fludioxonil, cypermethrin).

Uit het meest recente onderzoek blijkt ook dat ALBIT® het remmende effect van veel gebruikte insecticiden zoals DECIS en DELAN sterk doet verminderen. 

In alle onderzoeken is ALBIT® compitabel met de overige werkzame stoffen.