Ontdek duurzame stikstofbemesting met Azotohelp

Minerale meststoffen zijn niet de enige bron van stikstof

Intensieve landbouw vereist een aanzienlijke hoeveelheid minerale meststoffen, met name stikstof. Minerale meststoffen zijn echter niet de enige bron van stikstof voor planten. Het is al jaren bekend dat bepaalde micro-organismen in staat zijn om stikstof uit de atmosfeer te binden en beschikbaar te maken voor planten.

Er zijn twee soorten stikstofbindende bacteriën: vrij levende en symbiotische. In tegenstelling tot symbiotische bacteriën, die alleen kunnen samenwerken met een specifiek plantengeslacht, zijn vrij levende bacteriën, zoals Azotobacter, “universeel” en kunnen deze bacteriën vrijwel elke plant van extra stikstof voorzien.

WAT IS AZOTOHELP EN HOE WERKT HET ?

Azotobacter chroococcum is de basis van de stikstofbinder AZOTOHELP. Het is bedoeld voor verschillende soorten toepassingen: Behandeling van uitgangsmateriaal, zaaizaden en bijvoorbeeld aardappel knollen, maar ook via fertigatie of als bladtoepassing kan het product worden ingezet. Wanneer de werkoplossing van het product in de grond of op het blad terechtkomt, beginnen Azotobacter chroococcum-bacteriën moleculaire stikstof (N®2) om te zetten in ammonium (NH4+) en nitraten (NO3-), die planten gemakkelijk kunnen opnemen.

Door het universele karakter van Azotobacter is AZOTOHELP nuttig voor alle soorten gewassen, waaronder granen, groenten, fruit en bessen, maar ook voor sierplanten. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat Azotobacter chroococcum-kolonies in staat zullen zijn om gemiddeld 20 kg/ha stikstof te binden en beschikbaar te maken voor planten, met een maximum van 60 kg/ha. De exacte hoeveelheid extra stikstof die AZOTOHELP kan leveren, hangt af van de specifieke omstandigheden van het veld: grondsoort, pH, vochtgehalte, enz…

Naast het produceren van stikstofverbindingen, helpen bacteriën in de samenstelling van AZOTOHELP ook plantenhormonen te produceren, die de groei van planten bevorderen.

BTU lanceerde AZOTOHELP in 2005 en vandaag de dag wordt het product grootschalig toegepast in 12 landen. Sinds de marktintroductie heeft de producent BTU veel data verzameld over de toepassing ervan in meerdere landen op diverse gewassen.

WAT MAAKT AZOTOHELP ANDERS TEN OPZICHTE VAN ANDERE STIKSTOFBINDERS?

Naast het feit dat AZOTOHELP een zeer volwassen product is met wereldwijd goede ervaringen, maakt het feit dat AZOTOHELP vloeibaar is het een ontzettend fijn product om mee te werken. Bij het toepassen kan men namelijk het product direct gebruiken zonder het eerst voor te mengen met water naast de veldspuit, wat met een poedervormig product wel het geval is. Tevens is het product ook goed mengbaar met de meeste gangbare actieve stoffen, waardoor het gemakkelijk gebruikt kan worden in een gangbare bespuiting. Het is echter alleen niet met koper (Cu) mengbaar.

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op met SB Soli Plant.