Waarom Liposam met bodemherbicide combineren?

Het gebruik van bodemherbiciden is een belangrijke manier van onkruidbestrijding aan het begin van de teelt. De ongewenste planten concurreren in het eerste stadium van de teelt voor water, licht en voedingselementen. Het niet bestrijden van onkruiden kan een verlies van maar liefst 20-50% veroorzaken als dit niet op de juiste manier wordt aangepakt.

Onderzoek en ervaring in het veld tonen aan dat de effectiviteit van het gebruik van bodemherbiciden samenhangt met het bodemvochtgehalte. In het geval van uitdroging van de bodem kan de bodemherbicide zijn eigenschappen verliezen door verdamping, verwering of ontbinding door UV straling. Teveel vocht, veroorzaakt door bijvoorbeeld zware regenval heeft ook een negatief effect omdat hierdoor de “filmlaag” van de bodemherbicide op de bodem ongewenst uitspoelt in het zaaibed. Dit kan negatieve effecten hebben voor de zaailingen van de meeste gewassen.  Daarnaast wordt door de uitspoeling van de bodemherbicide ook het bodemleven onnodig aangetast.

Een van de meest effectieve oplossingen voor deze problemen is de hechter/uitvloeier Liposam®.       Dit is een natuurlijke lijm op basis van biopolymeren. De aanwezigheid van verschillende functionele groepen polysachariden in de samenstelling van Liposam® zorgen voor behouden van de werkoplossing op het bodemoppervlak en voorkomt dat de herbicide uitspoelt. Daarnaast verbetert Liposam ook de effectiviteit van het bestrijdingsmiddel onder de meeste omstandigheden.

Wanneer er een grote kans is op zware regenval zoals die zich de afgelopen jaren in bijna alle klimaatzones heeft voorgedaan is het toepassen van Liposam® aan te raden in combinatie met herbiciden om zo te voorkomen dat deze uitspoelen naar de wortels en het gewas schade ondervindt.