Dlaczego warto łączyć Liposam z herbicydem doglebowym?

Stosowanie herbicydów doglebowych jest ważną metodą zwalczania chwastów na początku uprawy. Niechciane rośliny konkurują o wodę, światło i składniki odżywcze na pierwszym etapie uprawy. Niepowodzenie w zwalczaniu chwastów może spowodować nawet 20-50% strat, jeśli nie zostanie odpowiednio potraktowane.

Badania i doświadczenia terenowe pokazują, że skuteczność stosowania herbicydów doglebowych jest związana z wilgotnością gleby. W przypadku odwodnienia gleby, herbicyd glebowy może stracić swoje właściwości z powodu parowania, wietrzenia lub rozkładu przez promieniowanie UV. Zbyt duża wilgotność, spowodowana na przykład obfitymi opadami deszczu, również ma negatywny wpływ, ponieważ powoduje niepożądane wymywanie "warstwy folii" herbicydu glebowego z gleby do podłoża siewnego. Może to mieć negatywny wpływ na sadzonki większości upraw. Ponadto wymywanie herbicydu z gleby również niepotrzebnie wpływa na życie w glebie.

Jednym z najskuteczniejszych rozwiązań tych problemów jest klej/płyn Liposam®. Jest to naturalny klej na bazie biopolimerów. Obecność kilku grup funkcyjnych polisacharydów w składzie Liposam® zapewnia utrzymanie roztworu roboczego na powierzchni gleby i zapobiega wymywaniu herbicydu. Ponadto Liposam poprawia również skuteczność herbicydu w większości warunków.

W przypadku wysokiego prawdopodobieństwa wystąpienia obfitych opadów deszczu, co miało miejsce w ostatnich latach w prawie wszystkich strefach klimatycznych, zaleca się stosowanie Liposam® w połączeniu z herbicydami, aby zapobiec ich wymywaniu do korzeni i uszkodzeniu upraw.