Aardappelvelddag 30 augustus 2023

Hoe gaat de aardappel teelt er in de toekomst uitzien? Delphy ZW en Proefboerderij Rusthoeve willen laten zien waar de mogelijkheden en de uitdagingen liggen in de nabije toekomst.  Uitgangspunt is het telen van een gezond akkerbouwproduct met geen verliezen van mineralen of andere stoffen naar het milieu. 

SB Soli Plant heeft hier een proef object aangelegd met 25% reductie van anorganische meststoffen als doel. Hierbij word gebruik gemaakt van gunstige microbiologie in de producten Groundfix en Azotohelp.

Groundfix is een microbiologisch product, speciaal ontwikkeld voor het mobiliseren van fosfor en kalium uit onoplosbare verbindingen, stikstofbinding en verhoging van de efficiëntie van minerale meststoffen.

Azotohelp is een biostimulant gericht N fixatie door de bacterie Azotobacter chroococcum. Met Azotohelp is het gewas in staat om zelfstandig stikstof uit de lucht te halen en in te zetten als nutriënt. Hierdoor kunnen boeren en tuinders besparen op bemestings gift.