Soil-Max (Fertil-Soil)

Beschrijving

Huma Gro® Soil-Max® met Micro Carbon Technology® verbetert de bodemstructuur en voedt de gunstige bacteriële activiteit in de bodem. Dit brengt de koolstof-zuurstofverhouding in evenwicht, waardoor een koolstofrijke bodem ontstaat die de bodem en rhizosfeer toelaat om actiever te zijn. SOIL-Max® verhoogt beschikbaarheid voedingsstoffen die geblokkeerd zijn door mineralisatie in de bodem. SOIL-Max® helpt indirect om de stress van zoute bodems en pH-extremen verminderen.

Voordelen

  • Activeert nuttige aerobe bacteriën en actinomyceten
  • Belucht bodems en vlokt kleideeltjes uit
  • Verhoogt de efficiëntie van het watergebruik
  • Buffert zouten in sterk alkalische bodems met een hoog zoutgehalte
  • Verhoogt de beschikbaarheid van voedingsstoffen voor een gemakkelijkere opname door de plant
  • Stimuleert de ontwikkeling van wortelmassa

Samenstelling

Totaal stikstof (N) …………………….. 5,00%
5,00% ureumstikstof
IJzer (Fe) …………………………………….. 0,10%
0,10% gechelateerd ijzer (Fe)
Mangaan (Mn)……………………….. 0,05%
0,05% gechelateerd mangaan (Mn)
Zink (Zn)……………………………………. 0,05%
0,05% gechelateerd zink (Zn)

Afgeleid van: ureum, ijzer HEDTA, mangaan EDTA, zink EDTA. Chelaatvormers zijn:
Hydroxyethylethyleendiaminetriacetaat en ethyleendiaminetetraacetaat.

Toepassing

2,5 – 5 L per hectare

15 – 20 dagen voor het planten en wanneer nodig tijdens het groeiseizoen