Product lancering Optimum Rhizo en Optimum AMF

Schimmels en bacteriën in de bodem kunnen veel betekenen voor de verduurzaming van de landbouw. De nuttige organismen dragen bij aan de opname van belangrijke nutriënten. Maar ook hebben ze invloed op complexe onderwerpen zoals weerbaar telen, de bodembalans, en omgaan met abiotische stress. In veel gevallen zijn de inheems aanwezige micro organismen tekort aanwezig of niet optimaal op het gewas afgestemd.

Met deze nieuwe productlijn kunt u zich er van verzekeren dat de belangerijke micro organismen aanwezig zijn bij het gewas. Door unieke technologie zijn de sporen en stammen bijzonder stabiel. Dit uit zich in sterke bewaareigenschappen en hogere overlevingskansen. Daarnaast zijn alle producten van Ad Terram zijn toegelaten in de SKAL biologische teelt.

Optimum Rhizo (Rhizobium)

Rhizobium bacteriën gaan een samenwerking(symbiose) aan met vlinderbloemigen gewassen. Deze samenwerking bestaat uit de uitwisseling van benodigde voedingsstoffen. De rhizobia voorziet de plant van Stikstof (N) en krijg hier voedingsstoffen voor terug.  Rhizobia komen ook van nature voor in de bodem, maar doordat deze stammen niet specifiek zijn geselecteerd op het gewas is de stikstofbinding vaak vele malen minder. Het voordeel van Optimum Rhizo is dat er voor ieder vlinderbloemig gewas een optimale stam beschikbaar is, hierdoor bent u verzekerd van optimale stikstof (N) binding. Uniek aan dit product is dat het een granulaat is. Dit biedt diverse voordelen ten opzichte van traditionele zaaizaad inoculatie.

Optimum AMF (mycorrhizae)

Mycorrhizae spelen een belangrijke rol in plantenvoeding, bodem biologie en bodem chemie. Onze AMF stam is speciaal geselecteerd voor bodem en plant verbetering. De AMF gaat een symbiose aan met de plant. Dit biedt diverse voordelen voor de meeste gewassen, maar met name de opname van fosfaat en micro nutriënten. Door de unieke dragers van Ad Terram kunnen micro organismen vele malen efficiënter worden toegepast dan voorheen.