Fertil Humus

Opis

Huma Gro® Fertil Humus® with Micro Carbon Technology® zawiera składniki odżywcze potrzebne do pobudzenia pożytecznej aktywności grzybów w glebie oraz zwiększenia dostępności węgla i składników odżywczych w strefie korzeniowej. FERTIL HUMUS® wspomaga tlenowy rozkład materii organicznej i buduje glebę bogatą w próchnicę, która uwalnia składniki odżywcze uwięzione w materii organicznej. FERTIL HUMUS® poprawia zdolności buforowe roślin przed niekorzystnym wpływem metali ciężkich i substancji toksycznych zawartych w glebie.

Korzyści

  • Pomaga rozkładać resztki organiczne w glebie
  • Zwiększa recykling składników odżywczych uwięzionych w materiale organicznym
  • Pomaga poprawić warunki glebowe
  • Pomaga buforować agresywne środki chemiczne i rozkładać substancje toksyczne w glebie
  • Zwiększenie retencji wody w glebie
  • Stymuluje wzrost korzeni

Skład

Azot całkowity (N) ..........................24.00%

5,75% Azot amonowy

5,75% azotu azotanowego

12,50% azot mocznikowy

Żelazo (Fe) ............................................ 0,10%

0,10% schelatowanego żelaza (Fe)

Mangan (Mn)............................. 0,05%

0,05% chelatowanego manganu (Mn)

Cynk (Zn)........................................... 0,05%

0,05% chelatowanego cynku (Zn)

 

Pochodzą z: mocznika, azotanu amonu, żelaza HEDTA, manganu EDTA,

EDTA cynku. Czynnikami chelatującymi są hydroksyetylenodiaminotrioctan i

Etylenediaminotetraoctan.

Aplikacja

Wszystkie uprawy:

2,5 - 7,5 l na hektar

15 - 20 dni przed sadzeniem i w razie potrzeby w okresie wegetacji